Újra beindulnak a habituális vetélők vizsgálatai, továbbá az MLC vizsgálat. Az oldalsó menüsávban csináltam egy "habab listák" nevű dobozkát, ebben lesznek azok információk, amelyek szükségesek egy esetleges ivig kezeléshez.

Az első ilyen a módszertani ismertető:

 

MÓDSZERTANI LEVÉL

Az immun eredetű visszatérő spontán vetélés (HABAB) kivizsgálása és az immunterápia javallata

A habituális vetélés ismertetése

Ismert, hogy hazánkban a népesedési adatok előnytelen alakulása az utóbbi 20-30 évben a népesség folyamatos fogyását eredményezi. E jelenség hátterében lévő egyéb okok mellett az egészségügyi tényezők is jelentős szerepet játszanak, mint pl. az infertilitás/meddőség és a vetélések. A meddőség akkor áll fenn ha akár természetes akár mesterséges úton, vagy lombik bébi program során bekerülő, a már megtermékenyített petesejt nem tud a méhnyálkahártyába beágyazódni és kifejlődni és így a terhesség nem tud létrejönni. A vetélések egyik formája a visszatérő spontán (habituális) vetélés (HABAB). Ebben az esetben a megtermékenyülés megtörténik, az embrió beágyazódik, vagyis kimutatható a terhesség megindulása és az embrió megléte, de a  magzat kezdődő fejlődése a 6-12. hét körül megáll, majd vagy  az embryó kilökődése (spontán vetélés) vagy elhalása (missed abortion) következik be. A visszatérő spontán vetélések és az infertilitás/meddőség oka összefügghet genetikai, endokrinológiai, anatómiai, mikrobiológiai és környezeti kóros tényezőkkel. Amennyiben nem lehet találni ezek között patológiai eltérést, „ismeretlen” eredetű vetélésről beszélünk. Ezekben az esetekben merülhet fel az immunológiai háttér fennállása. Az immunológiai háttér fennállása  autoimmun jelenségekkel (különböző autoantitestekkel) és alloimun faktorokkal (természetes killer sejtek, citotoxikus T-sejtek és embryotoxikus anyagok) állhat  összefüggésben. Ilyenkor feltételezhető az „immunológiai abortusz” fennállása..

Az immun eredetű vetélés diagnózisa

Általános kivizsgálás menete

            Az általános kivizsgálás célja, hogy a HABAB esetekben minden egyéb okot mely a HABAB patológiai hátterében állhat, (anatómiai, nőgyógyászati, belgyógyászati, hormonális, infektológiai, genetikai stb. tényezők) kizárjon.

            A különböző irányú vizsgálatok az I.sz. Adatlapban rögzítettek, mely áttekinthetően tartalmazza a vizsgálatok végeredményét (1.sz. melléklet).

            Az általános vizsgálatokat végző intézet lehet bármely a vizsgálatokra szakosodott járóbeteg ellátás. Amennyiben kizárható minden egyéb vetélést előidézhető ok, az „ismeretlen eredet” illetve az „immun vetélés” lehetősége fennállhat. Ebben az esetben a kivizsgáló szakorvos vagy maga a beteg a vizsgálatok leleteinek másolatát eljuttatja a Szülészeti és Nőgyógyászati, Asszisztált Reprodukció Szakmai Kollégium által kijelölt Bizottsághoz (továbbiakban HABAB Bizottság), amelynek székhelye a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika. (A Bizottság elnöke Dr. Pajor Attila egyetemi tanár, titkára, aki az operatív ügyeket intézi, Dr. Galamb Ádám egyetemi tanársegéd). A HABAB Bizottság negyedévente tartandó ülésén minden egyes beteg dokumentációját áttekinti és ezután dönt arról, hogy javasolt-e az autoimmun, ill. az alloimmun kivizsgálás. A döntésről a beteget, ill. a gondozó orvosát a Bizottság értesíti. Az elvégzett immunológiai kivizsgálás eredményét a beteg eljutatja a HABAB Bizottsághoz. A Bizottság a következő ülésén értékeli az egyes betegek leleteit, majd az alloimmun ok bizonyítottsága esetén javasolja az OEP felé az adott beteg számára az immunglobulin (IVIG) kezelést, mely javaslatot a betegnek kiadja. Az IVIG-et a gondozó szakorvos igényli az OEP-től (2.sz. melléklet) és adja be a betegnek. A gondozó orvos köteles jelenteni a HABAB Bizottságnak az IVIG kezelés időpontjait és a szülészeti eseményt. 

            A visszatérő vetélésben szenvedő betegek közvetlenül is jelentkezhetnek kivizsgálásra a HABAB Bizottság titkáránál a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján időpont egyeztetés után (Dr Galamb Ádám egyetemi tanársegéd,  tel. 0620 3366633,  e-mail: galambdr@gmail.com).

Immunológiai vizsgálatok lebonyolítása

                        Az immunológiai kivizsgálás célja, hogy az immunológiai vetélés indokoltságát alátámassza és elkülönítse annak két formáját az autoimmun- és alloimmun eredetűt. A speciális immunológiai vizsgálatokat és az azokat végző intézeteket az alábbiakban rögzítjük.

            Beutalót az immunológiai vizsgálatok céljára a beküldő intézmény feltüntetésével  a különböző vizsgálatokat végző laboratóriumok számára a mellékelt minták alapján kell elkészíteni (3 sz.. a,b,c,. melléklet). A vizsgálatokat végző intézetek, laboratóriumok az eredményeket a megfelelő lelet lapokon rögzítik.

Immunológiai vizsgálatok koordináló intézet és feladatai

G1 Intézet

 1036 Budapest, Lajos u. 74–76.
  06-1-437-0297   Web: www.g1intezet.hu •  e-mail: info@g1intezet.hu

 • az immunológiai hátterű esetek laboratóriumi vizsgálatainak szervezése
 • szükség esetén a vizsgálati anyagok levétele és a megfelelő laboratóriumba juttatása
 • leletértékelés és javaslat készítés
 • szükség esetén az immunterápia helyszínen történő kivitelezése
 • a páciensek nyomon követése

A vizsgálatokat végző Intézetek felsorolása

TriFem Bt. Diagnosztikai, tanácsadó és oktató Bt      (Professional Orvosi kft)          

1034 Budapest Bécsi út 85. IV. em. 1

06 30 3617825,  06 20 2131611                                                           

MicroMicoMedG1

1036 Budapest, Lajos u 74-76                                       

Tel:  36 1 2990042                                                      

Országos Vérellátó Szolgálat, Transzplantációs Immungenetika

1113 Budapest, Karolina u. 19-21

Postacím: 1518 Budapest Pf 44

36 1 3724100

Immunológiai vizsgálatok leírása és az eredmények értelmezése

Autoantitest vizsgálat (TriFem Bt.)

            Anti-nukleáris antitest ANA)                                                                                 

Rejtett, szubklinikus formában jelen lévő, szisztémás autoimmun kórképek kiszűrésére alkalmas autoantitest kimutatás

 • dsDNA antitest                                                                                             

Rejtett szisztémás autoimmun kórképek kiszűrésére alkalmas autoantitest kimutatás

 • Anti-foszfolipid antitestek (APA)                                                                 

anti-kardiolipin (IgG, IgA, IgM), -béta2 glikoprotein (IgG, IgA, IgM),

A keringő foszfolipid specifikus antitestek a legközismertebb autoantitestek, melyek a megtermékenyülést, a beágyazódást, a placenta kialakulását negatívan befolyásolják.

Pajzsmirigy autoantitestek (TPO + HTG)                                                   

Infertilitásban a keringő autoantitest pozitivitás gyulladásos pajzsmirigy betegség fennállására utal. Normál TSH érték mellett is a fertilitási problémák hátterében 20-30%-ban előfordul autoantitest pozitivitás, amely a megtermékenyülést és/vagy a beágyazódást, a placenta kialakulását és a magzati fejlődést negatívan befolyásolja.

 • Lisztérzékenységben marker autoantitestek  (EMA, tTG)                           

Nem diagnosztizált, ezért kezeletlen (rejtett vagy atípusos) coeliakia férfi/női fertilitási zavarok formájában is jelentkezhet, okozhat spontán abortuszt is.  

HLA keresztpróba (OVSZ)

A mikrolimfocitotoxicitási teszt (CDC) az asszony a férje HLA antigénjeivel szembeni keringő ellenanyagot mutatja ki. Amennyiben kimutatható, feltételezhető a férj szöveti antigénjeivel szembeni szenzitizáció, a hiánya, amely a gyakoribb, azonban a sejtközvetített szenzitizációt nem zárja ki.

FACS keresztpróba (MikroMicoMedG1)

Az áramlási citometriás keresztpróba az anya szérumából az apa sejtjeit felismerő IgG antitestek kimutatására szolgáló módszer. Hátránya, hogy pozitivitása és a alloreaktivitás közötti direkt összefüggés még nem tisztázott egyértelműen. A módszerrel a T és B sejtekre elkülönítetten mutatható ki, hogy mennyi antitest kötődik hozzájuk. A megadott eredmény a vizsgált minta és a negatív kontroll átlagos fluoreszcencia értékének hányadosa. A keresztpróbát 1,5 (cut-off) érték alatt tekintik negatívnak, míg a felett pozitívnak. A többi vizsgálattal összevetve lehet értékelni mennyiben támasztja alá általánosságban a férjjel szembeni szenzitizációt, vagy a protektiv immunregulációt.

Kevert limfocita kultúra (MLC) és blokkoló antitest (MLCBl) vizsgálat. (MikroMicoMedG1)

Ez a módszer az anya sejtjeinek az apa sejteivel szembeni reaktivitását méri. Az anya sejtjeit az apától és több kontroll személytől levett (összekevert pool sejtek) sejtekkel reagáltatjuk, anyai szérum jelenlétében, vagy anélkül. Az apa és a pool sejtek osztódását gátolják, így tudjuk kizárólagosan az anya sejteinek osztódását detektálni (tríciált-timidin beépülésének kimutatásával). Az értékelés során megállapítják, hogy az anya hiperreaktív-e az apa sejtejeivel szemben a kontroll sejtekhez viszonyítva. A vizsgálat ezen kívül,  utal arra, hogy az anya szervezetében a terhességet elősegítő apa elleni reaktivitást gátoló faktorok jelen vannak-e.

Th1-Th2 citokinek arányának mérése (MikroMicoMedG1)

A habituális vetélő nők azon csoportjánál, akiknél immunológiai tényező játszanak közre Th1 dominancia mutatható ki, ellentétben a normál terhességgel, ahol a Th2 immunválasz a jellemző. A Th1 immunválasz olyan gyulladási folyamatoka indít el, mely a terhesség sikertelen kimeneteléhez vezethet. Ennek a vizsgálatnak a segítségével pontosan meg tudják határozni az immunrendszer sejtjei által termelt citokinek mennyiségét és ennek egymáshoz viszonyított arányát. Ez az arány megmutatja, hogy az anya szervezetében milyen irányultságú immunfolyamatok a jellemzőek. A vizsgálat során a következő citokineket mennyiségét határozzák meg: IFN-γ, TNF-α, IL-10, IL-6, IL-4, IL-2.  Az IFN-γ, TNF-α, IL-2 magasabb aránya a Th1, míg IL-10, IL-6, IL-4 magasabb aránya  a Th2 immunválaszra, a protektiv immunregulációra utal. Szükség esetén a sejtek citokin termelését PWM  mitogén előzes stimulációja után határozzák meg.

Természetes ölő sejt (NK) vizsgálat  (MikroMicoMedG1)

A természetes ölő sejtek (natural killer cell, NK) általános, nem specifikus hatással a szervezetben lévő idegen sejteket (pl.virussal fertőzött-, daganatos- vagy embrionális sejtek) pusztítják el. Amennyiben számuk megnő a keringő vérben, vagy sejtölő aktivitásuk fokozódik erős általános immunreaktivitás állhat fenn. A vizsgálat eredménye csak jelzés értékű. Kétes esetekben az NK sejtek citotoxikus hatásának mértékét stimulációt követő intracelluláris granzyme (performin) mennyiség meghatározással vizsgálják.

Az immunológiai vizsgálatok összesítő értékelésének szempontjai

Az összesített immunológiai vizsgálatok eredményeinek értékelését az arra kijelölt szakértői csoport, vagy személy írásban rögzíti, hogy az immunológiai vetélés melyik formája állhat fenn, vagy egyik sem támasztható alá.. Ez azért szükséges mert az immunológiai vizsgálatok eredményei csak irányt mutatóak, nem abszolút értékűek, és sokszor ellentmondásosak is lehetnek. Ennek feloldása csakis egy minden vizsgálat eredményét, az összes vizsgálat összevetésével és „súlyozásával” lehetséges.  Egy ilyen általános összefoglaló értékelés utalhat csak arra, hogy az immunológiai vetélés valószínűsíthető, vagy sem.

Az immunológiai vizsgálatok költségeit a 4.sz. melléklet tartalmazza

Az immunológiai vizsgálatok lebonyolításának algoritmusát az 5.sz.melléklet vázolja

 MELLÉKLETEK

(külön csatolva)

 

 • I.sz. Adatlap HABAB (1.sz.melléklet)
 • GYEMSZI-OGYI-OEP engedélyezés dokumentumai (2.sz.melléklet)
 • TriFem Bt. HABAB vizsgálati kérőlap  (3/a melléklet.)
 • MicroMicoMed G1 HABAB vizsgálati kérőlap (3/b melléklet)
 • OVSZ HABAB vizsgálati kérőlap  (3/c melléklet)
 • Az immunológiai vizsgálatok költségei HABAB (4.sz.melléklet)
 • Az immunológiai vizsgálatok lebonyolításának allgoritmusa (5.sz.melléklet

 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://gyerekmonopoly.blog.hu/api/trackback/id/tr44898656

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

panna cotta 2012.11.09. 16:36:21

Nagyon jó, hogy ezt közzétetted, bors! (és ezt te tényleg elkezdted végigjárni? atyám, le a kalapom!)

Borstörő · http://gyerekmonopoly.blog.hu/ 2012.11.09. 20:00:32

@panna cotta: már túl vagyok rajta :-D
Tudod ezt nyomtam december végétől! Sőt már az mlc azaz kevert limfocita is megvolt, most várok az eredményre!

Borstörő · http://gyerekmonopoly.blog.hu/ 2012.11.09. 20:01:39

Amúgy meg a professzor kérésére van az egész cucc közzé téve, hogy tudják azok akiket érint, hogy mire lesz szükség, mi mennyibe kerül, mi a folyamata.

panna cotta 2012.11.09. 20:49:48

nemsemmi! Csak már eredménye legyen! nagyon szorítok :-)

macskavati 2012.11.10. 14:56:07

Hihetetlen meló, le a kalappal! Nagyon remélem, hogy most már jön az a béjbi!!!
(btw én is a G1 Intézetbe járok nőgyógyászhoz :))

macskavati 2012.11.13. 22:36:38

Bors, van a Bezzeganyán Virgili (régen írt lombiknaplót, nem tudom, emlékszel-e rá), leírt magáról pár infót, szerintem ez alapján elég hasonló lehet a problémátok... megadhatom neki a blogodat?

borsolyka 2012.11.14. 08:09:14

de ott nem a férjnek vannak gondjai? :O óóóó

Borstörő · http://gyerekmonopoly.blog.hu/ 2012.11.14. 08:25:54

@macskavati: Simán! sőt a borstoro@gmail.com-ra is írhat nyugodtan! Szívesen segítek!